پخش ویدیو

دیگر نگران خانه خود نباشید

شوسو
با خیال راحت سفر کنید
نگران روشنایی منزل خود نباشید

کلید های هوشمند شوسو چراغ ها و تابلو های شما را در آغاز شب روشن و با طلوع صبح بصورت اتوماتیک خاموش میکند و باعث میشود تا هم عمر مفید لامپ ها بیشتر و هم هزینه مصرف برف کاهش پیدا کند

شوسو